Genel Rehber - Biz Kimiz?
Düşüncelere dair ne varsa...

Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Biz, bir milletin gaflet ve dalalet içine düştüğü durumdan kurtaranlarız...
Biz, hurafe ve rivayetlerle uyutulan bir milleti uyandıranlarız...
Biz, dini çıkarlarına göre kullananları korkutanlarız...
Biz, "din elden gidiyor" diyen yaygaracıları susturanlarız...
Biz, tüm din ve inançlara saygı duyanlarız...
Biz, kendi dinimizi, istismarcılara bırakmayıp savunanlarız...
Biz, bir bakmışsın hanefi, sunni, alevi... bir bakmışsın laz, çerkez, kürt... bir bakmışsın susan bir bakmışsın dünyayı yıkan Türkleriz... 
Biz, haklının koruyucusu, haksızın düşmanlarıyız...
Biz, atalarına ihanet edenleri, onlara küfredenleri terbiye edenleriz...
Biz, dinini çıkar ve korkularıyla yönlendirenleri, yolundan çıkmışları yola sokanlarız...
Biz, İttihat ve Terakki'nin, Türk milletinin kurtardığı bu aziz vatanın koruyucuları, Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sinde seslendiği Türk Gençliğiyiz...
Biz, susturulması zor, durdurulması imkansız askerlerin torunlayız...
Biz, günümüzde delikanlıyım diye gezenlere ibret olacak, Çanakkale'de yatan delikanlıların torunlarıyız...
Biz, ihaneti affetmeyen; namus, şeref, onur, hak, hukuk deyince göz kırpmadan kurşunlara göğüs geren milletin nesilleriyiz...
Biz, Türk doğup Türk ölecek olanlardanız...

Ya siz kimsiniz?