Genel Rehber - kitaplar
Düşüncelere dair ne varsa...

kitaplar

KİTAPLAR


Bekirağa Bölüğü ve Milli Mücadele Dönemi - Taylan Sorgun

Mütareke döneminde Milli Mücadele veren İttihat ve Terakki'nin Bekirağa Bölüğü adı verilen bir hapishaneye haspsedilmiş mensuplarının, zamanın Düveli Muazzamasına karşı duran Mustafa Kemal ve diğer İttihat mensubu paşaların ve halkın verdiği direnişi, mücadeleyi anlatan; belgeler ve delilleri sunan, araştırmacı yazar Taylan Sorgun'un yazdığı harika bir tarihi belge niteliği taşıyan kitap günümüz meselelerine de ışık tutuyor. 

Vakti zamanın İstanbul Devleti ile günümüzün AKP hükümetinin yaptıkları ve benzerliklerini bu kitapta göreceksiniz. Ayrıca karalanmaya çalışılan Milli Mücadele Kahramanlarının ne kadar zorlu şartlarda vatanı müdafaa ettiklerine tanık olacaksınız.